Revitalizácia Námestia sv. Egídia v Poprade

Architektúra / Verejné priestory
ZADANIE
Dôvodom revitalizácie námestia sv. Egídia v Poprade bola potreba zatraktívniť centrum mesta a pritiahnuť doň domácich aj turistov.
Predovšetkým zlý technický stav dlažby, nedostatok mestskej zelene, nepostačujúce osvetlenie a nedostatok mestského mobiliáru viedlo investora k rekonštrukcii.
Hlavnou požiadavkou bolo, okrem iného, zapracovať do návrhu rekonštrukciu fontány.
NÁVRH
Návrh vychádza z požiadaviek investora, a to vytvoriť reprezentačný spoločenský priestor.
Hlavnej časti námestia ostáva predovšetkým oddychovo-rekreačná a zhromažďovacia funkcia. Dominantou sa stáva interaktívna fontána.  Na námestie sa v podobe stromoradia prinavracajú Lipy malolisté, ktoré tu rástli aj v minulosti.
Aby námestie pôsobilo atraktívne aj po zotmení, sú v návrhu zakomponované rôzne druhy účelného a náladového osvetlenia. Samotná fontána s možnosťou regulovania trysiek, nasvietenia a ozvučenia prináša do priestoru nové vizuálne a akustické podnety. Trysky, striekajúce priamo z dlažby, dokážu reagovať na pohyb chodcov, a tak vytvárajú interakciu medzi návštevníkom a fontánou.