RD Veľká Lomnica

Rodinný dom / Architektúra
ZADANIE

Zadaním bolo navrhnúť jednopodlažný rodinný dom v lokalite pod Vysokými Tatrami – vo Veľkej Lomnici. Podmienkou bolo tvarovať objekt tak, aby výhľady smerovali na severozápad (na Vysoké Tatry), ale zároveň urobiť objekt energeticky nenáročný.
Návrh reflektuje požiadavky investora, urbanistické regulatívy v danej lokalite (sedlová strecha) a samozrejme aj danosti terénu (mierna svažitosť).

NÁVRH

Rodinný dom je pôdorysne tvarovaný do L, kde dlhšia časť objektu je rovnobežná s ulicou. V smere do ulice sú umiestnené neobytné miestnosti ako vstup, technická miestnosť, kúpeľňa a šatník.
V smere do záhrady sú navrhnuté spálne s výstupmi do podkrovia. Kolmo na ne sa nachádza kuchyňa, jedáleň a obývacia izba.
Týmto tvarovaním je objekt z východu chránený pred pohľadmi z ulice a naopak, zo západu je veľkými preskleniami prepojený so záhradou.
Objekt kopíruje terén, obývacia izba s kuchyňou sa nachádza nižšie voči ostatnej časti domu. Priama náväznosť na terasy a záhradu takto umocňuje prepojenie s exteriérom.