RD Čenčice

Rodinný dom / Architektúra
ZADANIE

Požiadavkou klientov – manželského páru bolo navrhnúť dom, ktorý by slúžil im a príležitostne ich dospelým deťom resp. hosťom. Rodinný dom je situovaný vo svahu pod lesom v obci Čenčice na Spiši. Svah je v stúpaní v smere východ -západ.

NÁVRH

Určujúcim prvkom pri návrhu rodinného domu bol tvar pozemku. Pomerne úzka parcela s orientáciou sever-juh definovala pôdorysný tvar objektu. Stavba obdĺžnikového pôdorysu je tvorená jedným traktom, kde na jednej strane je umiestnená spálňa rodičov s kúpeľňou a na opačnej strane hosťovská izba. Medzi nimi sa nachádza obývacia izba s kuchyňou a jedálňou. Z centrálneho priestoru je možný výstup na východnú aj západnú terasu.