Súťaž “Revitalizácia Medzikostolia, Poprad”

Verejné priestory / Architektúra
ZADANIE

Mesto Poprad vypísalo architektonickú súťaž na vyriešenie medzikostolia na námestí v Poprade. Priestor je využívaný najmä na organizovanie rôznych akcií a koncertov. Zadaním bolo zakomponovať do tejto časti námestia pódium a miesto pre publikum.

NÁVRH

V návrhu sme nevytvorili klasickú dlaždenú plochu námestia, ale sme priestor oživili kaskádovitými terasami, ktoré nám ponúkal zvažujúci sa terén. Tieto terasy vytvárajú optimálny výhľad na pódium. Zároveň v čase, keď sa nekoná práve žiadna akcia, výtvarajú príjemné zóny pre posedenie, kedže sú dotvárané trávnatými plochamy, zeleňou a vodnými hladinamy. Pódium by nemalo tvoriť vizuálnu bariéru, preto je otvorené v smere juh-sever. Architektúrou je to novotvar, ktorý sa však nesnaží konkurovať budovám námestia.