Kežmarská chata

Architektúra / Hotel
ZADANIE

Verejnú medzinárodnú architektonickú súťaz vyhlásilo OZ Kežmarská chata. Náš návrh novej Kežmarskej chaty mal za cieľ vytvoriť „tatranskú“ vysokohorskú chatu, ktorá svojím otvoreným výrazom pritiahne široké spektrum návštevníkov. Chatu, ktorá v nadmorskej výške 1616 m.n.m bude spĺňať všetky atribúty energeticky úsporného pasívneho objektu, no zároveň nebude pôsobiť uzavretým a nedostupným dojmom.

Spoluautori: L. Streďanská, M. Bolibruch

NÁVRH

Lokalita pod Predným Kopským sedlom svojou nadmorskou výškou predstavuje ťažšie dostupný terén. Nejde však o exponované územie podobné alpským vysokohorským chatám, kde sa nadmorská výška pohybuje nad 3000 m.n.m. Návrh preto odvážnejšie pristupuje ku otvorenosti objektu, využíva technológie, ktoré dovoľujú fasádu preskliť v maximálnej miere. Objekt má snahu pôsobiť viac ako horský hotel, nie ako vysokohorská chata alpského typu.