12
Aug

Architektonická štúdia (návrh)

interier tatarku pic2 Architektonická štúdia (návrh)

Architektonická štúdia  (návrh) je najjednoduchšia a zároveň najdôležitejšia forma projektovej dokumentácie. Je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. 

V rámci štúdie sa hľadajú najoptimálnejšie riešenia hmoty a prevádzky, overujú sa urbanistické, architektonické, výtvarné, dispozično-prevádzkové, interiérové, konštrukčné a materiálové riešenia budúcej stavby. Prináša základnú myšlienku návrhu a slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi.

Architektonická štúdia by mala poskytnúť klientovi jasnú predstavu o jeho investičnom zámere. Nerieši však dokumentáciu do hĺbky a nie je podkladom ku vydaniu stavebného povolenia.

 

Príklad architektonckej (interiérovej) štúdie:

studia   rekonstrukcia 3i bytu final02 2 Architektonická štúdia (návrh)

 PODORYS V ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDII

Zobrazenie pôvodného a navrhovaného stavu dispozicie aj so schématickým vyznačením búracích prác.

 

studia   rekonstrukcia 3i bytu final02 3 Architektonická štúdia (návrh)

 ROZKRESLENIE DISPOZÍCIE

Vo výkrese sú okrem zariaďovacích predmetov zaznačené aj navrhované materiály použité na stenách a podlahách.

 

studia   rekonstrukcia 3i bytu final02 4 Architektonická štúdia (návrh)

 REZOPOHĽADY

Rezopohľady poskytujú čitateľnejšiu predstavu o interiéry.

 

studia   rekonstrukcia 3i bytu final02 5 Architektonická štúdia (návrh)

ZOBRAZENIE TYPICKÝCH PERSPEKTÍVNYCH POHĽADOV NA INTERIÉR

Pohľady sú doplňané o vytipované kusové nábytky, ktoré je štýlovo a farebne vhodné použiť v interiéry.

 

studia rekonstrukcia 3i bytu final02 8 Architektonická štúdia (návrh)

studia   rekonstrukcia 3i bytu final02 7 Architektonická štúdia (návrh)

RIEŠENIE KUCHYNE

Rozkreslenie atypických nabytkových prvkov ako je kuchyňa.

 

studia rekonstrukcia 3i bytu final02 9 Architektonická štúdia (návrh) studia   rekonstrukcia 3i bytu final02 6 Architektonická štúdia (návrh)

 TYPICKÉ POHĽADY NA MIESTNOSTI

 

10338227 836755166367309 1789947462424465019 n Architektonická štúdia (návrh)

VIZUALIZÁCIA

interier tatarku Architektonická štúdia (návrh)

VIZUALIZÁCIA

Fotorealistická vizualizácia ukáže priestor klientovi v reálnych farbách, materiáloch a svetle.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *